:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  16°C rozproszone chmury

Wyrównywanie szans na rynku pracy

Fundusze Europejskie, Wyrównywanie szans rynku pracy - zdjęcie, fotografia

Barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością jest już coraz mniej. Jednak nadal borykają się one z innymi przeciwnościami. Brakiem pracy czy trudnościami w załatwianiu spraw urzędowych. Te sfery życia społecznego można usprawnić, korzystając ze wsparcia Funduszy Europejskich. Dzięki unijnym pieniądzom można już korzystać z e-administracji czy wesprzeć pracodawcę w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

W myśl idei Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych należy tak usprawniać życie społeczne, by zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z wszystkich praw człowieka i wolności na zasadzie równości z innymi. Zgodnie z jedną z unijnych dyrektyw wprowadzać należy tak zwane racjonalne usprawnienia, które mają na celu zagwarantowanie przestrzegania zasad równego traktowania niepełnosprawnych. Usprawnienia te dotyczą także pracodawców, którzy powinni podejmować właściwe kroki, by umożliwić osobie niepełnosprawnej zatrudnienie, stworzyć jej odpowiednie możliwości do wykonywania pracy i zapewnić rozwój zawodowy. To nie jest łatwe zadanie i czasami bardzo kosztowne. Z pomocą w rozwiązaniu tego problemu przychodzą Fundusze Europejskie. W ramach unijnych projektów szkoleniowych można ubiegać się o odpowiednio przygotowane materiały szkoleniowe, formę prowadzenia zajęć czy dodatkową opiekę specjalisty. Wszystko po to, by ułatwić niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i nowych kwalifikacji. Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może także otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla takiego pracownika. O środki unijne mogą również ubiegać się placówki edukacyjne czy zdrowotne. W tym przypadku chodzi o sfinansowanie przystosowania zajęć lub doskonalenie usług dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie obejmuje też odpowiednie przygotowanie stron internetowych służących promocji projektów unijnych.

Bez wizyty w urzędzie

Pomoc dla osób niepełnosprawnych może popłynąć także z programu Polska Cyfrowa. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje właśnie projekt dotyczący e-administarcji i otwartego urzędu. Z pieniędzy unijnych tworzy się w całej Polsce system obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON. Powstający system informatyczny ma ułatwić osobom niepełnosprawnym, jak i podmiotom działającym na ich rzecz oraz przedsiębiorcom ubieganie się o środki z funduszy rehabilitacyjnych, którymi rozporządzają samorządy. Projekt obejmuje wprowadzenie e-usług.

To duży przełom, bo wszystkie tego typu wnioski o pomoc z PFRON składa się w formie papierowej. Teraz powstanie specjalny system, który pozwoli na kompleksową obsługę bez konieczności wychodzenia z domu. To system, który będzie dostosowany także do wymogów osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że realizacja tego projektu rozpoczęła się w marcu tego roku i potrwa do lutego 2019 roku. System wdrażany jest na terenie całej Polski.

Aktywność zamiast wykluczenia

Możliwości wsparcia m.in. osób niepełnosprawnych daje też program województwa podlaskiego, w ramach którego niebawem, bo 28 listopada rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących rozwoju działań aktywnej integracji. Pieniądze można otrzymać na trzy typy przedsięwzięć. Pierwszy dotyczy integracji osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Planowane działania mają wspierać ich aktywizację społeczno-zawodową poprzez zastosowanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, a także porad specjalistycznych np. socjoterapeuty, psychologa, prawnika czy mediatora. W ten projekt wpisują się także warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych i trening umiejętności społecznych. Wsparcie obejmuje również staże i praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia. Jak widać obszar działań jest bardzo szeroki, bo dotyczy zarówno szkolnictwa, jak i zdrowia. Tak więc można realizować zajęcia szkolne, które uzupełnią wykształcenie niemal na każdym poziomie edukacji. Jednak na dofinansowanie studiów mogą liczyć jedynie osoby, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze.

Ekonomia społeczna

W tym samym konkursie na unijne dotacje mogą też liczyć projekty nastawione na usługi reintegracji społeczno-zawodowej świadczone przez centra i kluby integracji społecznej. Tu wsparcie można będzie pozyskać na tworzenie nowych miejsc służących osobom zagrożonym ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 grudnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Konkurs jest skierowany do instytucji pomocy społecznej, placówek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej. Po pieniądze unijne mogą też sięgnąć podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne czy centra i kluby integracji. Wniosek o dofinansowanie złożyć też mogą samorządy, instytucje publiczne i niepubliczne służb zatrudnienia. Do rozdysponowania jest 20 mln zł. Wartość jednego projektu nie może być mniejsza niż 50 tys. zł.

 

BEATA PERZANOWSKA

 

Pobierz informacje w PDF

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

 

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

 

Wyrównywanie szans na rynku pracy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się