:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  9°C bezchmurnie

Rudka - Taniej za śmieci

Urząd gminy w Rudce obniżył stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zróżnicowane są one w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz od sposobu segregacji odpadów.

Od 1 maja 2014 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i tak zwaną „ustawą śmieciową” samorząd nie może zarabiać na opłatach pobieranych od mieszkańców. Oznacza to, że wpływy z tytułu wnoszonych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów muszą się pokryć z kosztami ponoszonymi przez gminę. Gmina nie może zarabiać na odpadach ani też do nich dopłacać. Gminy w układzie znowelizowanej ustawy są jedynie inkasentem opłat za śmieci.

- Pierwotne stawki opłat były ustalane w marcu 2013 roku przed przetargiem mającym wyłonić firmę wywozową. Nowa ustawa weszła w życie dopiero 1 lipca 2013. Teraz, kiedy mamy za sobą pierwszy kwartał obowiązywania nowych zasad odbioru śmieci, po analizie deklaracji złożonych przez mieszkańców i wybraniu sposobu zbiórki odpadów oraz po uwzględnieniu oferty złożonej w przetargu, analiza funkcjonowania systemu w 2013 roku oraz wstępna symulacja na rok 2014 pozwoliła na obniżenia stawek opłat - powiedział wójt Andrzej Anusiewicz.

 

Niższe stawki

Obniżenie stawek za odbiór śmieci wiązało z koniecznością wypełnienia przez mieszkańców nowych deklaracji, w których mieszkańcy sami obliczali wysokość opłat w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe i sposobu segregacji odpadów. – Zapowiadane są zmiany w ustawie, które mają znieść obowiązek ponownego wypełniania i składania deklaracji i przy kolejnej zmianie stawek opłat nastąpi ona prawdopodobnie „z urzędu” – dodał wójt. Podstawą obliczeń symulacji na rok 2014 była liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Na nieruchomości, na której zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców, miesięczna stawka opłaty od 1 mieszkańca wynosi 14 zł (bez segregacji), 9 zł (w przypadku segregacji), a 7 zł - jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny z kompostowaniem.

Natomiast w przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje więcej niż 4 mieszkańców miesięczna opłata wynosi 11 zł za odpady niesegregowane, 7 zł za segregowane i 6 zł w przypadku segregowania i gromadzenia odpadów biodegradowalnych, np. odpadów kuchennych w kompostowniku lub na pryzmie kompostowej.

Usługę wywozu odpadów komunalnych świadczy na terenie gminy Rudka firma „ Czyścioch" Sp. z o.o . z Białegostoku.

Katarzyna Danuta Nieroba, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz

Rudka - Taniej za śmieci komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się