:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Przepychanki rady miasta z wojewodą. Poszło o wynagrodzenie burmistrza.

Samorządy , Przepychanki miasta wojewodą Poszło wynagrodzenie burmistrza - zdjęcie, fotografia
12/09/2018 21:58

Radni Siemiatycz obniżyli pensję burmistrzowi o 1.680 zł. Jednak uchwała ta wejdzie w życie dopiero za 3 miesiące. Realnie więc do końca kadencji burmistrz będzie otrzymywał wynagrodzenie w tej samej wysokości co dotychczas.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. od 1 lipca br. obowiązują nowe stawki wynagrodzenia pracowników samorządowych. Przypomnijmy, że rozporządzenie to obniżyło wysokość wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wg nowych przepisów wynagrodzenie zasadnicze wójta czy burmistrza, w gminie liczącej do 15 tys. mieszkańców, musi się mieścić w widełkach 3.400-4.700 zł, zaś dodatek funkcyjny nie może przekroczyć 1.900 zł. Dla obniżenia wynagrodzenia ww. pracowników niezbędne jednak jest podjęcie stosownych uchwał przez radę gminy czy miasta. Ponieważ jednak rozporządzenie płacowe od początku budziło wiele kontrowersji w całym kraju, dlatego nie dziwi również fakt, że jego realne wprowadzenie w życie odbywa się bardzo różnie. Część rad podjęła właściwe uchwały tuż po wejściu w życie nowych regulacji, część jeszcze tego nie zrobiła. Ale nie brakuje też takich samorządów, które w ogóle nie zamierzają tego robić, powołując się na niezgodność z prawem przedmiotowego rozporządzenia.

       Solidarne veto

Jak to wygląda w Siemiatyczach? Po raz pierwszy radni siemiatyccy pochylili się nad problemem na sesji 28 czerwca. Uchwała obniżająca wynagrodzenie burmistrza miasta, w wyniku głosowania, jednogłośnie została wówczas przez radnych odrzucona. Wkrótce po tym rozpoczęła się intensywna wymiana korespondencji pomiędzy radą miasta a wojewodą, którego obowiązkiem w tej sytuacji było uruchomienie działań nadzorczych. Wojewoda w kolejnych pismach przypominał o tym, że obowiązkiem rady jest ustalenie wynagrodzenia burmistrza oraz informował, że brak podjęcia działań przez radę w tym zakresie może być podstawą do wszczęcia stosownych procedur, zgodnie z którymi rada gminy będzie odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Reakcją na te słowa było pismo, w imieniu całej rady podpisane przez przewodniczącą Agnieszkę Zalewską, w którym czytamy:

(…) Z uwagi na wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, Burmistrz Miasta Siemiatycze wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy z zapytaniem dotyczącym wysokości przysługującego mu wynagrodzenia. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że aktem kształtującym stosunek pracy pracownika z wyboru, w sytuacji braku podjęcia przez uprawniony organ nowej uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzenia, jest pierwotna uchwała i pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości”.

W dalszej części pisma jest również wzmianka o tym, że niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. W związku z tym rada prosi o wskazanie, jakie działania powinna podjąć, aby „zarówno organ uchwałodawczy, jak i wykonawczy/osoby wykonujące czynności z zakresu prawa pracy, nie naraziły się na odpowiedzialność karną, wykroczeniową czy dyscyplinę finansów publicznych”. 28 sierpnia do rady miasta wpłynęło kolejne pismo od wojewody, w którym właściwie powtórzono słowa z wcześniejszej korespondencji, kolejny raz przypominając o możliwych konsekwencjach prawnych na wypadek niepodjęcia przez radę stosownych działań.

       Warto wspomnieć, że zdarzają się w kraju sytuacje, w których rada uchwałą obniża wynagrodzenie wójta czy burmistrza, zaś wojewoda stwierdza jej nieważność. 30 sierpnia, podczas sesji nadzwyczajnej siemiatyckich radnych, w całości poświęconej ustaleniu wynagrodzenia burmistrzowi, przewodnicząca rady Agnieszka Zalewska przytoczyła jeden z takich przykładów. W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały obniżającej wynagrodzenie burmistrza jednej z gmin. W uzasadnieniu czytamy m.in, że uchwałę tą podjęto z istotnym naruszeniem prawa, bowiem niedopuszczalne jest dokonywanie takich zmian, tj. obniżania wynagrodzenia, bez zachowania stosownego okresu wypowiedzenia.

       Wzorowy pracownik

       By zakończyć coraz obszerniejszą korespondencję z wojewodą, radni siemiatyccy postanowili skorzystać z tego kruczka. Projekt uchwały przez nich głosowanej obniżył wysokość wynagrodzenia burmistrza zgodnie z nowymi przepisami, ale zawierał również zapis o wejściu uchwały w życie dopiero z dniem 1 grudnia 2018 r.

- W dalszym ciągu jestem przeciwna obniżaniu pensji burmistrzowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki. Niemniej jednak, żeby zakończyć tę biurokrację i przepychanki pismami pomiędzy wojewodą a radą miasta, wnioskuję, żebyśmy przyjęli tę uchwałę obniżającą, z trzymiesięcznym uprzedzeniem. Pensja zostanie więc obniżona dopiero za 3 miesiące. Będzie to już po wyborach, przyjdzie burmistrz, rada i na nowo zajmie się tym problemem. Uważam, że burmistrz nie zasługuje na to, by zabrać mu choć jedną złotówkę – apelowała radna Katarzyna Jarocka.  

       Słowa poparcia padły również z usta wice przewodniczącego rady, Jana Hyndzy:

- Kiedy trzeba było podnieść pobory burmistrzowi, to wojewoda mówił, że nie wie, że nie można. Jak zabrać, to wojewoda wie i zabrać można. Do czego ta rada pytam? To w końcu rada decyduje czy nie decyduje? Myślę, że wszyscy albo jesteśmy przeciw, albo wszyscy za. Szliśmy do wyborów Razem dla Siemiatycz i tak niech zostanie.  

       Apel radnego Hyndzy nie został jednak wysłuchany przez radnych, bowiem głosowanie nie było jednogłośne. 9 głosami za, przy 1 przeciwnym Antoniego Kosieradzkiego i jednym wstrzymującym się Melanii Grygoryk (nieobecni radni: Kożuchowska, Zdrojewski, Korowicki, Rybałtowski), uchwała została przyjęta.

       Jak zatem od 1 grudnia będzie wyglądała miesięczna pensja burmistrza w porównaniu do tej obowiązującej dziś (której wysokość rada miasta uchwaliła na początku kadencji, w 2014 r.)? Tworzyć ją będą następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze 4.700 zł (było 5.900 zł); dodatek funkcyjny 1.900 zł; dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, tj. 2.640 zł, dotąd była to kwota 3.120 zł); dodatek za wysługę lat w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego (tj. 799 zł, przy czym dodatek ten będzie wzrastał o jednej procent z dniem 1 marca każdego roku, aż do osiągnięcia poziomu 20%). Sumując te elementy uzyskujemy kwotę 10.039 zł. Aktualnie jest 11.719 zł. Różnica 1.680 zł.

      Ewa Magdalena Iwaniak, fot. emi

Reklama

Przepychanki rady miasta z wojewodą. Poszło o wynagrodzenie burmistrza. komentarze opinie

 • Siemiatyczanin - niezalogowany 2018-09-13 10:36:23

  Witam, A jak Rada Miasta miała zagłosować.......przecież przez ostanie 4 lat wykonywali wszystko pod rozkaz Pana Burmistrza, zero sprzeciwu...... Ci którzy mieli inne zdanie nie są już brani pod uwagę w nadchodzących wyborach. Burmistrz zachowuje się jakby miasto Siemiatycze było jego własnością, nie znosi sprzeciwu i odmiennego zdania. Ci którzy stają na jego drodze mają delikatnie powiedziane przechlapane :Oni albo członkowie ich rodzin. Takiej Rady Miasta jeszcze nie było w Siemiatyczach ślepo zapatrzona na Pana Siniakowicza, te ulotki które zostały dostarczone nam mieszkańcom co zostało zrobione to czysta propaganda........ .Powiem krótko to przez dzisiejszą Radę Miasta i Włodarza Miasta: Piotra Siniakowicza mieszka nam się gorzej niż kilka lat temu, zero rozwoju miasta, zero nowych miejsc pracy, zero możliwości dla młodych osób żeby nie wyjeżdżali do większych miast. Nie wspomnę o podatkach, wodzie, śmieciach, itp. Co raz więcej osób przekonuje się że przez 8 lat w Siemiatyczach nic nie zrobiono..... oprócz kwiatkow, przystanków, jest piękniej , czyściej ale to jak dla mnie za mało..... Wydawało się że 15 osób z własnego komitetu da większe możliwości działania dla Rady Miasta- po 4 latach uważam to za wielki błąd, większość Radnych zachowywało się przez ten okres jakby nie mieli własnego kręgosłupa... w ślepo wierzyli dla Burmistrza, przed wyborami 2014r. z wieloma z nich rozmawiałem widzieli inaczej rozwój tego miasta, miały być spotkania z mieszkańcami - ale na obietnicach tylko pozostało. Droga Rado Miasta- ZAWIELIŚCIE dostaliście od nas nasze poparcie i zaufanie, nie wykorzystaliście tego i zawiedliście. Niech każdy z was zastanowi się czy dał 100% z Siebie i czy działała w imię Społeczności Siemiatyckiej.

 • asd - niezalogowany 2018-09-13 12:50:56

  Ogólnie nie interesuję się aż tak polityką Siemiatycz ale wiecznie słysze płacz i kwik że nic poza kwiatkami nie zostało zrobione. A ja patrze z roku na rok i jest coraz przyjemniej wyjść z dzieckiem, coraz więcej turystów. Nikt wam nie postawi tutaj zachodnich fabryk tak daleko na wschód bez infrastruktury. Trzeba sobie radzić i brać się do roboty a nie czekać na korytko :D

 • LJLJ - niezalogowany 2018-09-13 15:48:22

  O Pani Mela sie wstrzymała ? Została na trochę odsunięta przez Szefa , pożaliła się na fejsiku a chwileczkę później wróciła do łask , nawet chandra przeszła . Jeju kto głosował na taka radna , która ma problemy emocjonalne , cichych wymyślonych wielbicieli , uważa się za druga Melanie Trump i dla podniesienia prestiżu zawiera znajomość np z pisarzami i chwali się tym . Porażka , ze taka osoba współrządzi miastem :((((((( Aaaa i kocha się w pisarzu , który jej unika :(((((

 • Do Siemiatyczanina - niezalogowany 2018-09-13 22:14:28

  Ja też mieszkam w Siemiatyczach. Mam inne zdanie o P. Burmistrzu i Radzie Miasta. Więc proszę nie pisać że MY MIESZKAŃCY.... Bo chyba naprawdę nie widzisz ile zostało zrobione w Siemiatyczach. Z roku na rok Lepiej się mieszka. R.

 • Kropka - niezalogowany 2018-09-13 23:01:25

  Najgorsza rada jaka była !!!!!! Ubezwłasnowolniona , ale takich ludzi potrzeba Siniakowiczowi!!!!! A co z radnymi aferzystami ?? Jak tacy mogą dalej kandydować ???? Panie Rybaltowski , Panie Śnieżko nie wstyd wam ????

 • Do_Radnej_Jarockiej - niezalogowany 2018-09-14 08:57:50

  Co Pani zrobiła dla swojego okręgu wyborczego , dla ludzi którzy na Panią oddali głos ? Nic, kompletnie nic . Nawet tych obiecanych spotkań nie było . I dalej Pani kandyduje , nie wstyd ? Ale pieniążki ciągnął . Lizus Burmistrza i nic więcej . Jak mu tak mało , to oddaj mu swoje 2 tys i się wyrówna . Myśl kobieto samodzielnie .

 • Parafianka - niezalogowany 2018-09-16 21:30:57

  Tak większość to klakierzy ☺

 • Pracownik PK - niezalogowany 2018-09-17 09:24:31

  Brawo Panie Jakubie za ulotkę i za prawdę w wynagrodzeniami....... tę grupę - Piotr Sinakowicz i Prezesa PK Bogusława Zduniewicza trzeba jak najszybciej się pozbyć. Panowie wstyd. To jest wina Rady Miasta, Rady PK, Burmistrza Piotra Sinakowicza- jak wy możecie spojrzeć dla mieszkańcom w oczy. Pora dla tych Panów Platformy Obywatelskiej ( Razem dla Siemiatycz) z Siemiatycz podziękować już w najbliższych wyborach. Pracownik PK.

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Sprzedam samochód VW Golf 3 z

Auto sprawne, w stanie dobrym, silnik 1,4 benzyna. Do obejrzenia w Drohiczynie.


Zobacz ogłoszenie

Specjalista ds sprzedaży i

Elhurt-Elmet Sp. z o.o. Białystok, firma o wieloletniej tradycji w handlu artykułami z branży elektrycznej i metalowej, lider na rynku, poszukuje..


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez kurierpodlaski.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Głos s.c. Jerzy Nowicki i Jacek S Wasilewski z siedzibą w Siemiatycze 17-300, Jana Pawła II

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"