:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  16°C rozproszone chmury

Ponad miliard na podlaskie projekty

Fundusze Europejskie, Ponad miliard podlaskie projekty - zdjęcie, fotografia

Innowacje, aktywność zawodowa, edukacja, zdrowie czy energetyka odnawialna – to tylko niektóre dziedziny życia, które w przyszłym roku mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Znamy już harmonogram konkursów w województwie podlaskim. Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie ruszą w styczniu.

W 2017 roku odbędzie się 49 konkursów, w których można się ubiegać o unijne wsparcie. Projekty, tak jak w tym roku, obejmą różnorodne dziedziny. Niemal na każdą inicjatywę społeczną, edukacyjną, ekologiczną czy energetyczną będzie można pozyskać dofinansowanie. Wystarczy jedynie zadać sobie trochę trudu i dobrze przemyśleć inicjatywy, na które chcemy pozyskać fundusze. Przede wszystkim dobrze zaplanować w najdrobniejszych szczegółach to, co chcemy zrobić i prawidłowo wypełnić wniosek.

Pieniądze na rozwój gospodarczy w regionie

W przyszłym roku wsparcie unijne ukierunkowane będzie na rozwój gospodarczy województwa podlaskiego. O pieniądze na działalność badawczo-rozwojową firmy będą mogły powalczyć w konkursie zaplanowanym we wrześniu. Do rozdysponowania jest aż 75 mln zł. Natomiast na wspieranie inwestycji w podlaskich przedsiębiorstwach, które chcą wprowadzać innowacyjne rozwiązania w produkcji, przewidziano 60 mln zł. Nabór wniosków ma ruszyć już w marcu. Kilka miesięcy później, czyli w sierpniu o pieniądze mogą się ubiegać firmy, które planują ekoinnowacje. Na ten cel, zgodnie z harmonogramem, przeznaczono 20 mln zł. Fundusze Europejskie będą też wspierać wszelkie działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego. Podobnie jak w mijającym roku na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Pieniądze będzie też można pozyskać na wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, które są położone na terenach objętych ochroną Natura 2000. W tym przypadku wnioski składać będzie można od maja.

Zdrowie i praca to podstawa

Przyszłoroczny harmonogram konkursów w ramach programu regionalnego zakłada, że na wsparcie aktywności zawodowej wydanych zostanie ponad 50 mln zł. Z tej puli dofinansowane zostaną projekty zwiększające zatrudnienie osób bez pracy, tworzące miejsca opieki dla dzieci do lat 3 oraz związane ze wsparciem zwolnionych z pracy bądź zagrożonych utratą zatrudnienia. Na wsparcie, łącznie wynoszące 95 mln zł, mogą też liczyć projekty związane z edukacją, np. takie, które zapewnią równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz podnoszą jakość oferty edukacyjnej. Będą też środki na kształcenie zawodowe młodzieży dostosowane do potrzeb lokalnych pracodawców.

Nie zabraknie konkursów, w których można ubiegać się o fundusze na różnego rodzaju szkolenia i kursy dla dorosłych.

Będzie można ubiegać się o pieniądze mające pomóc zrealizować pomysły związane ze stanem zdrowia i starzeniem się społeczeństwa – chodzi o wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Wsparcie obejmować też będzie programy rehabilitacji leczniczej, zapobiegające przerwaniu aktywności zawodowej. Przewidziana jest również pomoc na działania związane z przekwalifikowaniem pracowników, którzy pracują w warunkach negatywnie wpływających na ich zdrowie.

Unijną pomocą objęte zostaną także inwestycje w dziedzinie zdrowia, m.in. w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii czy chorób cywilizacyjnych. Łączny budżet tych konkursów to aż 145 mln zł.

Skuteczna ochrona przyrody

Fundusze Europejskie wspomogą także ochronę środowiska naturalnego. Dotacje będzie można pozyskać na gospodarkę odpadami komunalnymi, wodno-ściekową oraz na centra ochrony różnorodności biologicznej, ośrodki edukacji ekologicznej czy inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze. Unijne pieniądze pomogą też w rozwijaniu gospodarki niskoemisyjnej. O dofinansowanie starać się więc będą mogli ci, którzy chcą wykorzystywać energię odnawialną, biokomponenty i biopaliwa.

Coś dla społeczeństwa

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego znajdą się także fundusze na rozwój aktywnej integracji. Planowane są konkursy na działania wspierające osoby zagrożone ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Można będzie postarać się o finansowanie projektów skierowanych do rodzin w trudnej sytuacji, mających problemy opiekuńczo-wychowawcze. Ta pomoc dotyczyć będzie nie tylko rodzin biologicznych, ale także zastępczych czy instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi. Na wsparcie może liczyć szereg działań związanych z usługami opiekuńczymi dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Pieniądze unijne mogą też posłużyć wdrożeniu programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci, a w szczególności całej gamie wsparcia rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi bądź zagrożonymi niepełnosprawnością.

Pomoc dotyczy też usług socjalnych. Podobnie jak w zeszłych latach Fundusze Europejskie przeznaczone będą na rozwój usług elektronicznych w e-administarcji, co pozwoli na szybszy i wygodniejszy sposób załatwiania drogą elektroniczną spraw w podlaskich urzędach.

Od października będzie można składać wnioski na rewitalizację. Budżet tego konkursu wynosi 50 mln zł.

Gdzie szukać informacji?

Niedawno na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl opublikowany został dokładny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Można w nim znaleźć wszystkie konkursy zaplanowane na przyszły rok z dokładnymi datami naboru wniosków. Lista jest imponująca, jak i kwota, która zostanie przeznaczona na wsparcie wielu działań w województwie podlaskim. W sumie w przyszłym roku samorządy, firmy, organizacje pozarządowe i różnorodne instytucje mogą sięgnąć aż po 1,3 mld zł.

 

 

BEATA PERZANOWSKA

Nowe konkursy w 2017 r.
harmonogramy naborów wniosków: PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  

www.power.gov.pl

PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ  

www.poir.gov.pl

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  

www.pois.gov.pl

PROGRAM POLSKA CYFROWA  

www.popc.gov.pl

PROGRAM POLSKA WSCHODNIA  

www.polskawschodnia.gov.pl

PROGRAM POMOC TECHNICZNA  

www.popt.gov.pl

REGIONALNY PROGRAM
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 

www.rpo.wrotapodlasia.pl

 

Pobierz informacje w PDF

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

 

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

 

Ponad miliard na podlaskie projekty komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się