:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  20°C lekkie zachmurzenie

Ośmiu chętnych na wójta Milejczyc

Wybory 2010, Ośmiu chętnych wójta Milejczyc - zdjęcie, fotografia

Prezentujemy kandydatów na fotel wójta gminy Milejczyce. Przedstawiamy ich w kolejności alfabetycznej.
         Leon Aleksiejuk
          - Lat 47, żona Anna, czworo dzieci, od urodzenia mieszkam w Milejczycach. Wykształcenie: wyższe magisterskie, ukończyłem Akademię Podlaską w Siedlcach.          Od 2004 r. pracuję w Urzędzie Gminy w Milejczycach jako inspektor do spraw inwestycji i ochrony środowiska. Pełnię też funkcję członka komisji przyznawania i oceniania dotacji unijnych w Stowarzyszeniu Tygiel Doliny Bugu. Wcześniej byłem prezesem GS w Boćkach.
          Jakie mam cele? Przede wszystkim możliwe do zrealizowania. Należą do nich: kontynuacja modernizacji dróg gminnych i powiatowych, zagospodarowanie centrum Milejczyc, w tym części zabytkowej, utworzenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej na terenach koło zbiornika retencyjnego w Milejczycach, doposażenie boiska wiejskiego w Milejczycach, zmierzanie do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, asfaltowanie dróg gminnych: w Sobiatynie, na Kolonii Choroszczewo, ulic Krzywej i Zagumiennej w Milejczycach, powiatowych: do Wałek, w Miedwieżykach, utworzenie punktu rekreacyjno – sportowego w Milejczycach, w tym siłowni, rozbudowy biblioteki i ośrodka kultury. Priorytetem będzie zmierzanie do zlokalizowania w naszej gminie biogazowni, tym samym utworzenia miejsc pracy.
          Mam wiedzę, potencjał i ambicję oraz przetarte ścieżki w urzędach wyższego szczebla. Uważam, że zdobyte doświadczenie zawodowe, umiejętności pozyskiwania środków z zewnątrz pozwolą zrealizować te zamierzenia.


          Maria Cieślik
          - Lat 56, mężatka, wychowałam 3 synów, mieszkam w Pokaniewie. Skończyłam Liceum Medyczne w Bielsku Podl., w 1979 r. studia stacjonarne - resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Filozoficzno – Historyczny. Od 1980 r. związana jestem z oświatą jako pedagog dyplomowany w Zespole Szkół w Milejczycach. Posiadam doświadczenie w pracy samorządowej: w latach 1994-2002 byłam radną, w latach 1994-1998 i 2002-2010 zastępcą wójta.          Jestem osobą otwartą, komunikatywną, posiadającą zdolności organizacyjne. Moje hasło wyborcze jest niezmienne od lat: Rodzina – Życie – Przyszłość. Pragnę budować naszą gminę dobrze, mądrze i skutecznie, pielęgnując to, co mieszkańców łączy, a nie dzieli. Najwyższa pora, by edukacja, nauka, kultura i wykorzystanie nowoczesnej myśli technicznej stanowiły fundament rozwoju naszej gminy. Poprawę wizerunku gminy Milejczyce rozpocznę od stworzenia infrastruktury turystycznej, wykorzystując i zagospodarowując bogactwa naturalno - przyrodnicze, eksponując miejsca zabytkowe, historię, kulturę. Jednak szczególnie ważne są drogi. Korzystanie z programów unijnych będzie moim priorytetem. Realizując swój program będę stawiać na ludzi prawych, kompetentnych i rzetelnych.
          Chcę, by nasi mieszkańcy stali się gospodarzami gminy, by czuli się potrzebni i mogli się wykazać w pracy na rzecz naszej Małej Ojczyzny.


          Grażyna Jaszczuk
          - Lat 46, wdowa, córka Anita – studentka. Od urodzenia mieszkam w Milejczycach. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Studia wyższe magisterskie odbyłam na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Na Politechnice Białostockiej ukończyłam studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnej dla nauczycieli. Skończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, posiadam kwalifikacje do zarządzania oświatą. Jestem nauczycielem dyplomowanym, mam 26-letni staż pracy pedagogicznej.            Od 4 lat pełnię funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach. Dzięki mojemu służbowemu i osobistemu wkładowi Zespół Szkół pozyskał pieniądze na rozwój swojej bazy dydaktycznej, dodatkowe zajęcia i punkt przedszkolny. Zdobycie tych pieniędzy wiązało się z dogłębną analizą możliwości finansowania i właściwym opracowaniem dokumentacji projektowej.
          W latach 1994-2006 pełniłam funkcję radnej gminy Milejczyce. W obecnej kadencji jestem radną powiatu siemiatyckiego.
          Mój program wyborczy obejmuje: poprawę infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej. Ze względu na skromność naszego gminnego budżetu trzeba będzie ubiegać się o dofinansowanie naszych inwestycji, dlatego pozyskiwanie środków unijnych będzie moim głównym celem. Zakładam pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na różnorodne cele: ekologiczne, turystyczne, rozwój przedsiębiorczości, ochronę zabytków itp. Będę w stałej współpracy z powiatem. Musimy też postawić na ochronę środowiska, a budowa w przyszłości oczyszczalni ścieków będzie niezbędna. Nie wyobrażam sobie, by kontener ze śmieciami stojący przy wjeździe do Milejczyc witał przyjezdnych. Chcę postawić na życzliwość urzędników i poszanowanie wyborcy. Mój Komitet Wyborczy to „KW Wyborców „Razem w Przyszłość”.


          Jerzy Tokajuk

          - Lat 49, żonaty, mam 12-letnią córkę, mieszkam w Borowikach. Zawód – mediator sądowy. Jestem absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, specjalność: drogi, ulice, lotniska. Ukończyłem Podyplomowe Studia Mediatorów Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

          Całą swoją wiedzę, doświadczenie i rozległe kontakty w kraju i za granicą wykorzystam na otwarcie naszej gminy na bliższą i dalszą okolicę. Maksymalne pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych będzie moim priorytetem. Rolnicy: powołamy doradców i specjalistów od funduszy unijnych, pomożemy w zakresie tworzenia grup producenckich, spółdzielni i itp., by zwiększyć szanse na zbyt. Środki unijne to nie tylko dopłaty bezpośrednie. Zmodernizujemy drogi i urządzenia komunalne, by poprawić komfort życia.
          Urzędnicy: umożliwimy podwyższenie kwalifikacji. Pozwoli to na własny rozwój i kreatywne działanie zamiast nudnego siedzenia za biurkiem.
          Emeryci i renciści: zwiększymy obsadę w służbie zdrowia. Będziemy walczyć o przywrócenie ruchu kolejowego i autobusowego z Białymstokiem.
          Młodzież: będziemy wspierać zdolną młodzież. Oknem na świat będą: internet, międzynarodowe wymiany młodzieżowe, stypendia, praktyki, udział w konkursach, warsztatach, festiwalach.
          Biznes: udzielimy wsparcia biznesowi, by znaleźć nowe miejsca pracy. Nowe nadzieje daje nam perspektywa bezwizowego ruchu przygranicznego.
          Kultura i turystyka: uatrakcyjnimy gminę turystycznie, wykorzystując istniejące walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Wypromujemy ją w kraju. Przeznaczymy większe środki na kulturę. Otoczymy opieką lokalne zespoły i artystów ludowych. Sprowadzimy profesjonalnych instruktorów. Zbudujemy dom kultury, a w budynku synagogi stworzymy multimedialne muzeum tradycji i kultury żydowskiej. Uruchomimy sieć gospodarstw i kwater agroturystycznych.
          Religia: będziemy wspierać kościoły i organizacje wyznaniowe.


          Eugeniusz Wysocki

          - Lat 61. Z gminą Milejczyce związany jestem od urodzenia. Tu się urodziłem, tu mieszkam i pracuję. W latach 1973 – 1978 pracowałem w Urzędzie Gminy w Milejczycach, a od 1979 r. sprawuję kierownicze stanowiska w Banku Spółdzielczym w Milejczycach. Z tej racji i dzięki codziennym kontaktom z mieszkańcami gminy i udzielanej im pomocy znam bardzo dobrze nasze społeczeństwo oraz jego problemy.
          Decyzję o kandydowaniu podjąłem po głębokim namyśle, a do tego zachęcili mnie mieszkańcy gminy, którzy uznali, że sprawując funkcję wójta mogę im pomóc.
          Pragnę podkreślić, że mam stosowane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe i życiowe potrzebne do sprawowania tak odpowiedzialnej funkcji. W 1980 r. ukończyłem wyższe studia zawodowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2005 r. studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku administracja.
          Uzyskana na studiach wiedza, praktyka zawodowa oraz dwie kadencje sprawowania funkcji radnego pozwalają mi z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że znam pracę w administracji samorządowej od strony praktycznej i teoretycznej. W przypadku wyboru mnie na wójta będę zarządzać gminą profesjonalnie, bo wiem jak to robić.
          Oto najważniejsze punkty mojego programu wyborczego: asfaltowanie dróg gminnych i powiatowych, poszerzenie usług medycznych, poprawa warunków lokalowych zespołu szkół, wzrost opieki społecznej potrzebującym, ulgi podatkowe dla młodych rolników i podejmujących działalność gospodarczą, zwiększenie zakresu prac bezrobotnych, przystąpienie do budowy oczyszczalni ścieków i oczyszczalni przydomowych, poprawa pracy w urzędzie, zachęta do tworzenia stowarzyszeń, zespołów.
          Na wójta prawdopodobnie kandydować będą również: Mikołaj Sołyszko, Mikołaj Jakuć, Stanisław Remus.

          Cezary Klimaszewski, tygodnik Głos Siemiatycz, fot. CK

Ośmiu chętnych na wójta Milejczyc komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się