:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  16°C bezchmurnie

Obwodnicy Ciechanowca wersja trzecia

Administracja, Obwodnicy Ciechanowca wersja trzecia - zdjęcie, fotografia

Trwają konsultacje co do przebiegu obwodnicy Ciechanowca. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich proponuje, by przechodziła między innymi przez targowisko i tuż obok podmiejskiej wsi Zadobrze, na co nie chce zgodzić się część mieszkańców.

- Musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie - czy obwodnica ma służyć kilku osobom czy wszystkim mieszkańcom - mówią Adam Poniatowski i Adam Krysiński, przedstawiciele ciechanowieckiego Społecznego Komitetu Mieszkańców "Oczekujemy dobrego obejścia". - My nie jesteśmy przeciwko obwodnicy. To członkowie komitetu są inicjatorami tematu obwodnicy. Chcemy tylko, by służyła wszystkim mieszkańcom, by wydane na nią pieniądze nie były zmarnowane. Nikt z decydujących nie widzi istotnych wad proponowanych tras przebiegu, z uporem maniaka je popierając. Widzimy tu ewidentnie wpływ pana burmistrza. Owszem, burmistrz dla "Obiektywu" powiedział, że nie ma czegoś takiego jak dobra obwodnica, że nikomu się nie dogodzi, że to co dobre dla jednego dla drugiego niekoniecznie. Komitet nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Aspekt ekonomiczny jest ważny, ale należy też brać pod uwagę aspekt społeczny i ludzki.

Dyskusje o obwodnicy trwają już grubo ponad pół roku. W międzyczasie pojawiały się różne wersje obwodnicy, konsultowano 6 wariantów przebiegu - po wschodniej i zachodniej stronie Ciechanowa.

- Konsultacje na temat obwodnicy są inicjowane w większości przez komitet, jak również mieszkańców. Najpierw burmistrz przedstawił 2 wersje obwodnicy, które były przedmiotem specyfikacji i otwarcia ofert w przetargu w kwietniu tego roku, a następnie kolejne 4 Zarząd Dróg Wojewódzkich, jako zasłonę dymną dla tzw. konsultacji, po wschodniej i zachodniej stronie Ciechanowca.

Stanęło na wschodniej.

- Po pierwszych konsultacjach, po naszych opiniach, pro-testach zarząd dróg poszedł nam trochę na rękę, przesunął trasę o 600-700 metrów od Ciechanowca, przesunął ją za cmentarzem. Przecież gdyby szedł kondukt żałobny, to zablokowałby obwodnicę na ileś minut - mówi Adam Poniatowski.

- Poza tym to nie tylko o pogrzeby chodzi. Ludzie przychodzą, odwiedzają swoich bliskich. Jest pani, która codziennie odwiedza syna - dodaje proboszcz z parafii pw. NMP z Fatimy, ks. Andrzej Polakowski. - Ważne jest też w jakiej odległości od cmentarza ta obwodnica będzie przechodziła. Na razie szef zespołu powiedział, że 100 metrów za cmentarzem, co nas satysfakcjonuje, ale jak będzie ostatecznie?

Po poprzednich konsultacjach projektanci wzięli też pod uwagę wnioski działkowców, którzy korzystają z ogródków od kilkudziesięciu lat. W obecnie proponowanym przebiegu obwodnica omija ogródki.

Niestety mieszkańcy ze społecznego komitetu zauważają kolejne wady nowej propozycji przebiegu obwodnicy:

- Przy pierwszych planach nie wzięto pod uwagę okolic kąpieliska Krupa. Jeden z mieszkańców wsi Zadobrze, pan Stanisław Szcześniak powiedział na którejś z sesji, że pierwszy raz widzi, by projektowany most miał iść wzdłuż rzeki. Bo tak tam by było. Teren zalewowy w tamtej okolicy wynosi ok. 500-600 m. i w czasie powodzi wszystko byłoby zalane. Poza tym jest różnica terenu pomiędzy Krupą a ul. Kuczyńską, która wynosi od 6 do 8 metrów. Trzeba by było zbudować nasyp ok. 500 m. albo wiadukt, ponieważ jest to teren zalewowy.

Proponowana trasa obwodnicy biegnie przez targowicę:

- A targowica dla Ciechanowca jest bardzo ważna. To użyteczny plac, z którego miasto czerpie dochody. W Ciechanowcu od setek lat odbywają się targi, na które zjeżdżają się kupcy z odległych miast. Odcięcie z placu kawałka szerokości 50 metrów na 300 metrów (1,5 ha) to duży uszczerbek dla targowicy. Poza tym planowane rondo wjazdowe i zjazdowe też na wiele godzin zablokuje przejazd obwodnicą w czwartek, kiedy odbywa się targ, w godz. ok. 5 - 12.

Na pytanie co z targowicą w inne dni, panowie wspomnieli o obywatelskim projekcie zagospodarowania targowicy:

- Na chwilę obecną nic się nie dzieje, ale chcemy, by targowica funkcjonowała przez kilka dni. Organizowane są tu duże imprezy m.in. Podlaskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, kilka razy w roku przyjeżdża cyrk, jest to największych plac w mieście. Już kilkanaście lat próbujemy przeforsować projekt zagospodarowania targowicy, by wykorzystać to miejsce również poza czwartkowymi targami. Niestety, nie spotkało się to ze zrozumieniem też i obecnych władz. Mamy nadzieję, że niedługo to się zmieni. Kolejna sprawa to wieś Zadobrze, którą obwodnica odcina od Ciechanowca:

- Bardzo często dzieci pieszo chodzą do szkół w Ciechanowcu. Nie są dowożone, bo jest to za blisko miasta. Sołtys Zadobrza pan Stanisław Kłopotowski podczas konsultacji prosił, by ich nie odcinać od Ciechanowca. Obawia się, że dzieci będą przebiegać przez obwodnicę, co zwiększa ryzyko poważnych wypadków i ich następstw.

Według społecznego komitetu kolejny błąd to obwodnica poprowadzona w skarpę wysokości ok. 15-20 metrów.

- Ja jako dzieciak, czy moi synowie zjeżdżaliśmy z tej skarpy na nartach. Poza tym od skarpy w kierunku Kuczyna, na długości ok. 200 m. znajdowało się siedlisko najstarszej osady założonej ok. 2000 lat temu (Żebry Stare), kiedy jeszcze Ciechanowca nie było. W tym miejscu do dnia dzisiejszego odnajdywane są znaleziska archeologiczne. Pan Marek Janiak osobiście znajdował przedmioty i woził do Muzeum Regionalnego w Łomży. Pan Norbert Tomaszewski z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu pisał o tym w swoich publikacjach. Kilkanaście lat temu prowadzone były tu prace archeologiczne które zostały przerwane. Wszystko to, od skarpy poczynając, zgodnie z obecnym projektem zarządu dróg zostanie przekopane.

Dlaczego wariant społecznego komitetu jest lepszy?

- Bo nie odcina od miasta Zadobrza, cmentarzy, ogródków działkowych i nie niszczy placu targowego. Różnice odległości w proponowanej przez zarząd dróg, a naszej wersji nie są duże. Długość obwodnicy będzie wynosić ok. 8 km i mieści się w proponowanej przez PZDW długości 10-12 kilometrów. Dyrektor Józef Sulima z PZDW w Białymstoku użył stwierdzenia, że warunki terenowe są tak skomplikowane, że oni (PZDW) nie zawsze mogą pójść na rękę ludziom. Ale to chyba właśnie mówił o swoim projekcie, który zawiera te trudne warunki terenowe. Naszym zdaniem rozkopanie kilkunastometrowej skarpy wykopem o szerokości u podstawy 25 metrów i długości bliżej nie określonej to prawie górniczy przekop.

- Podkreślę jeszcze ten aspekt ludzki - mówi Adam Krysiński. - Proponowana przez zarząd dróg trasa przebiegnie przy nowowybudowanym trzyrodzinnym domu państwa Murawskich. Nasz projekt nie ma tych wad i w ciągu niecałych dwóch dni został poparty ponad 400 podpisami (akcja zbierania podpisów trwa nadal). Chcemy, aby pieniądze na projekt, który współfinansujemy jako miasto, nie zostały zmarnowane na zły projekt i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy świadkami budowy tak bardzo potrzebnej dla nas i nie tylko, obwodnicy.

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Biuro Projektów ARTERIA sp. z o.o. (wykonawca projektu przebiegu obwodnicy) zapraszają do udziału w spotkaniu z mieszkańcami: w poniedziałek 7 sierpnia o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14 i we wtorek 8 sierpnia o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.

Celem spotkań jest przekazanie pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić ma dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

W planach jest: wykonanie obejścia miasta Ciechanowiec, budowa m.in. zatok autobusowych, chodników w terenie zabudowanym, ciągu pieszo-rowerowego, nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody, zjazdów, rozbudowa przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii, oraz o ile zajdzie taka konieczność - budowa i przebudowa: dróg serwisowych, parkingów i zatok postojowych, przejść dla pieszych wraz z azylami, seperatorów ruchu wraz z ich oświetleniem, uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją, kanału technologicznego, uzupełnienie istniejącego lub budowa nowego oświetlenia, zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Do 22 sierpnia w urzędzie gminy w Klukowie i urzędzie miejskim w Ciechanowcu udostępniony będzie do wglądu plan sytuacyjny budowy obwodnicy Ciechanowca oraz formularze do zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej. Można je składać w formie pisemnej w dniu konsultacji w urzędach do 22 sierpnia lub wysyłać: Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, faks: 85 277 10 66, e-mail: [email protected], Urząd Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo, faks: 86 277 45 42, [email protected], Biuro Projektów "Arteria" sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok, [email protected] o2.pl, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, faks: 85 67 67 153, [email protected]

Również Społeczny Komitet Mieszkańców prosi o przesyłanie swoich wniosków: [email protected], adam.k[email protected] pl, ul. Sosnowa 20, Ciechanowiec.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. AK

Miejsce zdarzenia mapa Podlasie - Kurier Podlaski


Obwodnicy Ciechanowca wersja trzecia komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się