:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  0°C

Listopadowa sesja w Boćkach

Samorządy , Listopadowa sesja Boćkach - zdjęcie, fotografia

Tylko radny Waldemar Rynans miał pewne zastrzeżenia. Podczas sesji rady gminy Boćki 26 listopada pytał dlaczego nie ma na obradach żadnego z kierowników jednostek podległych gminie. Jak twierdził miał do nich pytania.

- No, chyba, że wójt jest chodzącą encyklopedią – stwierdził radny Rynans.

Poza tym sesja przebiegała spokojnie. Za poszczególnymi uchwałami głosowano jednogłośnie lub z drobnymi sprzeciwami.

Między innymi jedna z uchwał po zmianach obecnie brzmi „Wydzierżawianie lub najem nieruchomości, ich części, udziałów, lokali i budynków na okres do 3 lat włącznie, następuje w drodze bezprzetargowej bez uzyskiwania każdorazowo zgody rady. Dopuszcza się zawieranie kolejnych umów dzierżawy lub najmu bez zgody rady z tym samym podmiotem, jeżeli przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość, a okres dzierżawy lub najmu nie będzie przekraczać 3”. A głównie, jak powiedział wójt Stanisław Derehajło, dotyczy to Domu Nauczyciela w Andryjankach.

Opłaty targowe ustalono na: za sprzedaż towarów z wszelkich pojazdów, straganów i stołów – 10 zł. Z koszyka, wózka ręcznego, wiadra, skrzynki, kartonu – 5zł. Inkasentem opłaty targowej będzie pracownik wyznaczony przez wójta.

Stawki podatku od środków transportowych są raczej niewysokie. Od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 526 zł. Do 9 ton – 736 zł, a do 12 ton 944 zł. Odpowiednio ciągniki siodłowe i balastowe - 840, 1050 i 1154 zł. Podatki od gruntów wynoszą: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,89 zł za m kw. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi, płynącymi, jezior i zbiorników - 4,58zł. Budynki mieszkalne to 0,75 zł za m kw powierzchni użytkowej. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 22,86 zł.

Dochody gminy wynoszą 16.043.855 zł, a wydatki 17.964.898.

Czyli norma w samorządach, wydaje się więcej niż pozyskuje. W gminie Boćki deficyt budżetu w kwocie 2.136.102 zł zostanie pokryty wolnymi środkami (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Z rozmów kuluarowych wynika, że bardziej burzliwa będzie sesja budżetowa. Jeszcze w tym roku.

Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz . fot. JP

Listopadowa sesja w Boćkach komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się