:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  25°C słabe opady deszczu

Kontrowersyjne napisy

Samorządy , Kontrowersyjne napisy - zdjęcie, fotografia

Napis upamiętniający 35-lecie PRL znajdujący się na tablicy na głazie przy placu Jana Pawła II decyzją rady miejskiej musi zostać zdjęty. Zmodyfikowany ma być również napis „przez tych, którzy służyli niemieckiemu nazizmowi” z pamiątkowej tablicy znajdującej się na budynku byłej synagogi. Takie wnioski zostały złożone przez radnych podczas sesji, która odbyła się 28 września.

1 kwietnia 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Mowa o pomnikach, obeliskach, tablicach pamiątkowych, znakach i napisach. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

35-lecie PRL i napis na synagodze

Pierwszy wniosek został złożony przez radną Marię Radziszewską. –To draństwo, żeby taki napis „35-lecie PRL” był w przestrzeni publicznej w naszym mieście. Składam wniosek o usunięcie tego napisu.

Na sesji obecnych było 13 radnych a wniosek przeszedł większością głosów, przy czterech przeciwnych i jednym wstrzymującym.

Drugi wniosek złożony został przez radnego Krzysztofa Koca a dotyczył modyfikacji napisu „przez tych, którzy służyli niemieckiemu nazizmowi” z pamiątkowej tablicy znajdującej się na budynku byłej synagogi. – To brzmi dwuznacznie, bo może sugerować, że ktoś z Polaków, z mieszkańców Ciechanowca współpracował z nazistami.

Do wniosku odniósł się burmistrz Mirosław Reczko:

Napis na tablicy umieszczonej na budynku byłej synagogi jest efektem kompromisu zawartego pomiędzy Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie a Gminą i Miastem Ciechanowiec 24 października 2007 roku. Jest też efektem umowy, w ramach której Ciechanowcowi zwrócono 10 nieruchomości i synagogę. Gmina Ciechanowiec w zamian za roszczenia Gminy Żydowskiej ufundowała tablicę pamiątkową upamiętniającą naród żydowski, i umieściła ją na budynku dawnej synagogi przy ulicy Mostowej, o treści zaproponowanej przez GWŻ w Warszawie. Mieliśmy oddane 2 cmentarze, jeden oddaliśmy a drugi cmentarz żydowski przy ulicy Sienkiewicza zobowiązaliśmy się według umowy objąć opieką i stałą konserwacją i pielęgnacją. W zamian za te działania Gmina Wyznaniowa Żydowska zrzekła się roszczeń do dwóch nieruchomości położonych w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej, to jest synagoga i kino oraz nieruchomości przy ulicy Wspólnej – mykwa.

To bulwersujący napis, ale skoro byli tu tacy mieszkańcy, to niech wisi na hańbę Ciechanowca - dodał sołtys wsi Nowodwory. Siedmiu radnych głosowało za przyjęciem wniosku a sześciu wstrzymało się od głosu.

Przyjęty został jednogłośnie wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego parkingu w takim kształcie, aby wjazd był od strony ulicy Kościuszki, a wyjazd od strony ulicy Mickiewicza. – Praca dla burmistrza, wnioski przegłosowane, więc trzeba wykonać – podsumował przewodniczący rady miejskiej.

CC, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CC

Kontrowersyjne napisy komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się