:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  16°C rozproszone chmury

Jak skutecznie wrócić na rynek pracy?

Fundusze Europejskie, skutecznie wrócić rynek pracy - zdjęcie, fotografia

Brak pracy to nadal wielki problem społeczny podlaskich miejscowości. Dlaczego tak wiele osób nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia? Składa się na to mnóstwo czynników. Brak wykształcenia, niemotywujące do działania otoczenie, trudności w rodzinie lub brak zdrowia. To wszystko można przezwyciężyć dzięki projektom aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym z Funduszy Europejskich. Działania te polegają na podnoszeniu kwalifikacji czy tworzeniu miejsc pracy np. w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich Przeciętny, nawet niezbyt dobrze wykształcony człowiek jest w stanie znaleźć sobie pracę bądź mając fach w ręku, założyć działalność gospodarczą. Są jednak i takie osoby, które mimo istniejących możliwości nie potrafią wziąć spraw we własne ręce i osiągnąć niezależność materialną. Przeszkodą jest najczęściej brak wykształcenia. Jednak nie tylko, bo są też ludzie narażeni na wykluczenie społeczne z powodu wychowania w specyficznym środowisku, pochodzący z rodzin alkoholików czy narkomanów albo osoby z niepełnosprawnościami. Czym jest wykluczenie społeczne? W praktyce oznacza niemożność uczestniczenia w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym wskutek braku dostępu do dóbr czy instytucji oraz ograniczenia praw społecznych. Wykluczenie może dotknąć każdego, także z powodu słabej odporności na stres i braku umiejętności radzenia sobie z porażką, osoby niepełnosprawne, uzależnione, niemogące od dawna znaleźć pracy, opuszczające zakłady karne czy poprawcze, kobiety samotnie wychowujące dzieci, ofiary przemocy domowej, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, ludzi starszych i opuszczonych czy członków mniejszości narodowych. I właśnie takim ludziom można pomóc, sięgając po Fundusze Europejskie

Możliwości rozwoju społeczności romskiej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) ogłosiło niedawno konkurs na przedsięwzięcia, które mają zwiększyć szanse na zatrudnienie osób ze społeczności romskiej szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin naboru wniosków mija 9 grudnia tego roku, więc organizacje i instytucje, które mogą pomóc polskim Romom, powinny się pośpieszyć. Ze wsparciem finansowym naprawdę można zdziałać wiele dobrego.

Dofinansowanie obejmuje projekty mające na celu kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia. Przedsięwzięcia mogą też dotyczyć likwidacji wszelkich barier, które utrudniają Romom zdobycie pracy i integrację społeczną. O fundusze na te cele ubiegać się mogą instytucje administracji rządowej, samorządy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, federacje, partnerzy społeczni, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorcy. Warto jednak pamiętać, że podmioty ubiegające się o pieniądze muszą spełniać określone warunki. Mianowicie, należy posiadać 2-letnie doświadczenie w realizacji aktywizacji społecznej przedstawicieli społeczności romskiej. Ponadto planowane przedsięwzięcie powinno angażować Romów również w monitorowanie prac projektu poprzez powołanie grupy konsultacyjnej. Ważne, by projekt obejmował indywidualne plany działania, skonstruowane po szczegółowej diagnozie potrzeb jego uczestników. Wsparcie powinno składać się z 40 szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej oraz umiejętności społecznych, na przykład sposobów poszukiwania pracy, autoprezentacji, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą czy przygotowania dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy. Należy dodać, że projekt ma obejmować przeprowadzenie minimum 4-miesięcznego stażu bądź refundację kosztów zatrudnienia Romów przeznaczoną dla pracodawcy lub wsparcie przy stworzeniu podmiotu ekonomii społecznej. Instytucja ubiegająca się o fundusze powinna także zapewnić uczestnikom projektu wsparcie asystenta do spraw pracy, który pomoże na każdym etapie poszukiwania zatrudnienia.

Wziąć sprawy w swoje ręce

Można się ubiegać o wsparcie unijne także na rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Już niedługo, bo 5 grudnia 2016 roku minie termin naboru wniosków w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O fundusze ubiegać się mogą instytucje administracji rządowej, samorządy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, federacje, partnerzy społeczni, jednostki naukowe, badawczo- rozwojowe oraz przedsiębiorcy. Pieniądze można otrzymać na naukę skutecznego ubiegania się o zlecenia w ramach zamówień publicznych pracowników przedsiębiorstw społecznych. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ w życie weszła nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Wprowadzona została klauzula społeczna, która daje możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od spełnienia przez wykonawcę określonych warunków społecznych. A jakie są to warunki? Tworzenie możliwości zatrudniania osób, które mają problem ze znalezieniem pracy i odnalezieniem się w społeczeństwie. Zachęcanie pracodawców do zwracania uwagi na potrzeby pracowników. Odpowiednie budowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej i społecznie wrażliwej. Wzmacnianie wsparcia dla przedsiębiorczości społecznej. Jednostki ekonomii społecznej bardzo dobrze wpisują się w te cele. A co najważniejsze, wspomniana zmiana przepisów daje ogromną szansę na rozwój takich podmiotów.

Kształcenie także podyplomowe

Ministerstwo Rozwoju też ogłosiło konkurs, który ma wesprzeć aktywizację społeczno-zawodową poprzez kształcenie. Nosi on nazwę „Zwrotne finansowanie”. Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2017 roku. Pieniądze można pozyskać na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe, kursy i szkolenia osób dorosłych. Instrumenty mogą być oferowane przez krajowe bądź zagraniczne podmioty. Nie mogą to być jednak studia I, II i III stopnia i nie mogą trwać dłużej niż 2 lata. Ideą konkursu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które prowadzić będą do wsparcia finansowego kształcenia dorosłych. Warto wspomnieć, że w tym konkursie nie ma ograniczeń co do rodzaju podmiotów ubiegających się o środki finansowe. Jednak trzeba spełnić jeden warunek. Podmiot musi posiadać potencjał instytucjonalny, czyli w ciągu ostatnich 5 lat powinien był realizować programy, w których przyznawał osobom lub innym podmiotom pożyczki bądź pomoc finansową podlegającą zwrotowi. BEATA

 

BEATA PERZANOWSKA

 

Pobierz informacje w PDF

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

 

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

 

Jak skutecznie wrócić na rynek pracy? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się