:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  13°C rozproszone chmury

Dni Bielska, Centrum Kultury i droższa woda

Samorządy , Bielska Centrum Kultury droższa - zdjęcie, fotografia

28 marca odbyła się 29 sesja rady miasta Bielsk Podlaski. W trakcie obrad na pierwszy plan wysunęło się kilka zagadnień. Na początku omówiono Dni Bielska, które kilku radnym wydają się zbyt obszerne i zbyt kosztowne.

Kolejną kwestią, nad którą pochylili się radni była budowa Centrum Kultury. Następnie zajęto się budową hali sportowej i na koniec, najbardziej obszerna kwestia, dotycząca planów rozbudowy instalacji wodociągów i kanalizacji oraz taryf za wodę i odprowadzanie ścieków.

Dni Bielska i Centrum Kultury

W tym roku dni Bielska rozpoczną się 1 czerwca i będą trwać 5 dni. Będzie koncert muzyki disco polo, a także koncert muzyki rockowej, w bibliotece odbędzie się wieczór autorski poezji, na stadionie i na pływalni odbędą się rodzinne imprezy. Chcielibyśmy, żeby każdy mieszkaniec znalazł coś dla siebie. Koszt pięciodniowej imprezy będzie oscylował w okolicy 150.000 tys. zł. Jak co roku urząd miasta rezerwuje w budżecie 80.000 zł na ten cel, resztę będzie się starał pozyskać Bielski Dom Kultury - wyjaśnił burmistrz.

Przy okazji dni Bielska, powrócił temat budowy centrum kultury, które spełniałoby wymogi nowoczesnego i przyjaznego miejsca, gdzie będzie można wynajmować sale konferencyjne oraz oglądać filmy w nowoczesnej, klimatyzowanej sali. Centrum kultury powstanie na miejscu istniejącego domu kultury, przy ul. 3 maja 2. Prace nad projektem centrum już się rozpoczęły. Szacowany koszt wynosi ok. 15,5 mln zł.

Hala sportowa

Następnie omówiono kwestię budowy hali sportowej. Przy tej okazji radni wrócili do sprawy hali przekazanej przez miasto kilka lat temu jednej z bielskich szkół. W związku z brakiem pisemnej umowy z dyrekcją szkoły, nie zostały ustalone zasady korzystania z hali przez miasto. Radni naciskali na to, by powiat, jako główny inwestor, który ma wyłożyć na budowę hali ok. 7 mln zł, nie stał się wyłącznym jej dysponentem. Burmistrz zobowiązał się do przygotowania jasnych reguł korzystania z hali, tak aby mieszkańcy Bielska mogli również swobodnie z niej korzystać. Szczególnie, że udział miasta w tej inwestycji ma wynieść 2 mln zł.

- Wyciągając wnioski z przeszłości, chcemy mieć wszystko zagwarantowane na piśmie, tak aby młodzież z naszych szkół i stowarzyszeń mogła swobodnie korzystać z hali – zapewnił burmistrz Borowski.

Woda i ścieki

Tematem, który wzbudził najwięcej emocji i zajął najwięcej czasu była gospodarka wodno ściekowa. Wrócono do projektu rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej, realizowanego w ramach RPO a poruszonego na poprzedniej sesji. Radni zadawali te same pytania i rozważali te same wątpliwości dotyczące kolejności realizacji inwestycji przez zakład komunalny. Katalizatorem dyskusji o kanalizacji stała się ponownie ul. Owsiana, na której stoi kilkanaście nowych domów, a ulica została włączona przez przedsiębiorstwo komunalne do planów budowy kanalizacji. Prezes przedsiębiorstwa Elżbieta Nalewajko powtórzyła argumenty z poprzedniej sesji.

Nowym tematem, który spowodował ożywioną dyskusję, były nowe stawki cen wody i ścieków, przedłożone radzie. Radni pytali z czego wynikają podwyżki i czy sytuacja wewnętrzna przedsiębiorstwa nie jest przyczyną podwyższania cen. Pytano o podwyżki dla pracowników, które zdaniem radnych opozycji mogły mieć wpływ na wyższe ceny wody i ścieków. Radny Waszkiewicz stwierdził, że nowe taryfy powinny zostać przedstawione na podstawie kosztów z roku poprzedniego i zarzucił brak takiego zestawienia, wskazując, że w uzasadnieniu nowych taryf znajduje się jedynie bilans przedsiębiorstwa za 2015 rok. Główna księgowa przedsiębiorstwa komunalnego Tamara Szymkowicz wyjaśniła, że bilans za 2015 rok jest obowiązkowym dokumentem, który musi zostać dołączony do propozycji nowych taryf, natomiast zestawienie kosztów zakładu wodociągów i kanalizacji za rok ubiegły to oddzielna pozycja, która również została dołączona do uchwały.

- Nasze przedsiębiorstwo jest podmiotem wielobranżowym. Bilans jest robiony dla wszystkich branż. Dlatego załączony bilans za 2015 rok nie ma wpływu na wysokość taryf. Wysokość taryf jest ustalana na podstawie kosztów ponoszonych przez zakład wodociągów i kanalizacji. Te koszty otrzymaliście państwo radni w załączonych materiałach. Na podstawie tych kosztów jest przygotowywane założenie na kolejny okres rozliczeniowy 2017 -2018 – mówiła Tamara Szymkowicz.

Po burzliwej dyskusji radni doszli do wniosku, że pomimo sprzeciwu wobec proponowanych podwyżek, nie są w stanie wpłynąć na bielskie przedsiębiorstwo komunalne, które i tak stawki podniesie. Niemniej uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków nie została przyjęta. Za uchwałą głosowało 6 radnych, przeciw 8, od głosu wstrzymał się 1 radny.

Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, F fot MF

Dni Bielska, Centrum Kultury i droższa woda komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się