:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  13°C całkowite zachmurzenie

Ciechanowiec - Uchwalono na sesji

Samorządy , Ciechanowiec Uchwalono sesji - zdjęcie, fotografia

Obrady pierwszej w 2014 roku sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy zmarłego niedawno radnego Jana Pawła Grabowskiego, który pełnił tę funkcję od 2006 roku. Przyjętych zostało dziewięć uchwał.

Programy osłonowe

Radni przyjęli program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014 – 2020, podwyższyli kryterium dochodowe korzystających z rządowego programu dożywiania oraz odstąpili od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania. Przyjęcie programu osłonowego pozwala dyrektorom szkół i przedszkoli na dofinansowanie posiłków potrzebującym dzieciom bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej.

– Programem objęci są uczniowie albo dzieci z gminy Ciechanowiec, które wyrażają chęć zjedzenia posiłku. W sytuacji, gdy dziecko zgłosi chęć zjedzenia gorącego posiłku, dyrektor placówki szkolnej informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie dożywienia dziecka. Ośrodek nie musi wydawać decyzji administracyjnej w tej sprawie jednak liczba dzieci objętych tą formą pomocy nie może jednak  przekroczyć 20% liczby wszystkich uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach – wyjaśnia Marzena Kryńska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i uczniów w gminie z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Przyjęta została również uchwała podwyższająca kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych tym programem. - W związku ze zmianą obowiązujących w tym roku niektórych zasad w programie rządowym konieczne było podwyższenie kryterium dochodowego uprawniające do uzyskania wsparcia do wysokości 150% kwot kryteriów dochodowych. 100% to jest 542 zł dla osoby samotnej, ale to nie dotyczy osób samotnych bo dzieci są w rodzinie i dotyczy to kwoty 456 zł. Przyjęcie tej uchwały umożliwi objęcie programem większej liczby osób, głównie dotyczy to dzieci uczących się – dodaje dyrektor MOPS.

Kolejne zalecenie do uzyskania dotacji z programu rządowego dotyczyło odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób, których dochody mieszczą się w przedziale kryterium dochodowego nie przekraczającym 150%. - Rezygnacja ze zwrotu poniesionych wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub produktów żywnościowych jest warunkiem uzyskania dotacji z budżetu państwa na pomoc tym osobom – mówi Marzena Kryńska.

Dodatek energetyczny

Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, to znaczy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym wprowadza dla tak zwanych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej pomoc w formie dodatku energetycznego. – Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy?Twór przedziwny, który dzieli nas na odbiorców wrażliwych i niewrażliwych. Tym, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy, czyli obszar wrażliwy dostają kwotę rzędu 15 zł miesięcznie – wyjaśnia burmistrz.

Fundusz sołecki

Radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. – U nas już czwarty rok funkcjonuje fundusz sołecki. Statystycznie około 50% gmin w Polsce wyodrębnia w swoich budżetach fundusze. Można na tej podstawie wnioskować, że co najmniej w połowie gmin w kraju mieszkańcy współdecydują o przyszłości lokalnej społeczności.Podlasie nie jest regionem dominującym w ustalaniu funduszy sołeckich. Do najaktywniejszych regionów w kraju, w którym od początku funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim najwięcej gmin uchwaliło fundusz, bo aż 70%, zalicza się Dolny Śląsk. Najważniejszą istotą funduszu jest fakt, że nie można zmieniać celu przeznaczenia środków. W tym roku pojawił się pomysł wsparcia jednej z naszych parafii w Winnej Poświętnej, chodzi o remont zabytkowego kościoła -mówi Mirosław Reczko.

W dalszej części obrad radni zatwierdzili plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2014 rok a także przyjęli sprawozdania, wnioski oraz informacje z realizacji uchwał i wniosków z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady za rok 2013.

Truskawki

Na ostatnie sesji rady w Ciechanowcu obecni byli przedstawiciele firmy J.K.P. Strawberry, którzy przedstawili ofertę pracy sezonowej przy zbiorze truskawek deserowych na swoich plantacjach we wsi Rzeczki w gminie Ciechanów, oddalonej od Ciechanowca o 140 km. - W sezonie 2014 do zbiorów truskawek przygotowaliśmy plantacje o łącznej powierzchni 15 ha Alby i 15 ha Roxany. Szacunkowy plon owoców najwyższej jakości określamy na 600 ton. Te dwie są rewelacyjne pod względem piękna, smaku i jakości owocu. Truskawki zbierane są każdego dnia. Praca od 1 czerwca do 15 lipca. Gwarantujemy nieodpłatne zakwaterowanie i dobre wynagrodzenie sięgające 2,5 tys. zł za miesiąc. Poszukujemy osób powyżej 25 lat, najlepiej 30-40 letnie, gdyż osoby młodsze nie sprawdzają się – powiedział producent truskawek Janusz Ostrowski.

Procedura wojewody

Burmistrz Mirosław Reczko przedstawił sprawozdanie z pracy od ostatniej sesji. – W związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń, dostałem dzisiaj od wojewody podlaskiego procedurę postępowania w okoliczności zdarzeń drogowych z udziałem dzików na obszarze powiatów objętych rozporządzeniem z dnia 7 lutego. Nasz powiat tym rozporządzeniem nie jest objęty, ale powiat siemiatycki tak. Przy każdej sytuacji, kiedy nastąpi kolizja z dzikiem należy powiadomić powiatowego lekarza weterynarii – powiedział Mirosław Reczko.

Schetynówki za pieniądze z lasów państwowych

Część dochodów lasów zostanie przeznaczona na program budowy, przebudowy i modernizacji dróg lokalnych. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych opracowany został w 2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowanym przez ówczesnego ministra Grzegorza Schetynę, dlatego też drogi powstałe w ramach tego programu noszą nazwę "schetynówek". - Premier Tusk zadeklarował, że w latach 2014-2015 z kwoty 1,6 miliarda uzyskanej z pieniędzy Lasów Państwowych na budowę "schetynówek" trafi 1,3 miliarda. Projekt nowelizacji ustawy o lasach, zgodnie z propozycją rządu, przewiduje na początek dwie wpłaty po 800 mln zł, jedną w roku 2014, drugą w 2015. Nie wiemy ile tych pieniędzy będzie u nas w województwie, ale z obliczeń wygląda, że będzie 5 razy więcej niż w tej chwili. Mamy nadzieję, że schetynówkę otrzymamy – oznajmił burmistrz.

Kolektory

Zainteresowanie kolektorami słonecznymi wzrosło w momencie pojawienia się dotacji m.in z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  – W związku z możliwością pozyskania funduszy unijnych na realizację inwestycji, polegającej na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych, złożyliśmy wniosek i czekamy od grudnia na decyzję w sprawie dofinansowania kolektorów z Regionalnego Programu Odbudowy. Niestety wszystko się przedłuża z powodów proceduralnych. Zamontowane kolektory przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza, powodując jednocześnie wzrost oszczędności wytworzonej energii. Dofinansowanie kolektorów słonecznych z RPO wynosi aż 85% - wyjaśnił burmistrz.

Środowiskowy Dom Samopomocy

- Złożyliśmy wniosek na Środowiskowy Dom Samopomocy. Zapadła decyzja, że w skrzydle kuchennym szkoły podstawowej da się to wszystko zmieścić. Projekt został rozrysowany i zawieziony do urzędu wojewody. Kosztorys na remont i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynosi w tej chwili 385 tys. zł, ale odbędzie się to w przetargu i kwoty ulegną zmianie. Tę sumę i funkcjonowanie domu pokrywa w 100% wojewoda, wkładu finansowego z naszej strony nie powinno być – powiedział Mirosław Reczko.

Wóz strażacki

Zakupiony został samochód strażacki dla OSP Wojtkowice. – Samochód marki Star był dotąd używany w Kuczynie. OSP Kuczyn jest jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i otrzymał nowy samochód. Z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, niestety nie 100% jak myśleliśmy wcześniej, ale z pomocą 60% kupiliśmy wóz strażacki. Fundusz pokrył kwotę 15 tys. zł, a my jako urząd dołożyliśmy 10 tys. zł. Samochód już jest w jednostce w Wojtkowicach i będzie chronił naszych południowych krańców zagrożonych szczególnie pożarami lasów – powiedział burmistrz.

Katarzyna Danuta Nieroda, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. KDN

Ciechanowiec - Uchwalono na sesji komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się